บริการเทคโนธานี

วว. ลดค่าบริการอุตสาหกรรม มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2567 เพื่อเสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

1040 1040 0859e

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลดราคาค่าบริการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม 5-10% เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย โดยมีเงื่อนไขต้องเปิดคำขอบริการและทดสอบ สอบเทียบ ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2567 ตามนโยบาย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แด่พี่น้องประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมไทยที่ใช้ได้จริง เกิดผลจริง นำไปสู่การแก้ไขปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เนื่องจาก วว. มีการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ใหม่ สำหรับลูกค้าหรือผู้ประกอบการที่สนใจใช้บริการอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นต้นไป สามารถติดต่อกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ได้ดังนี้

1) ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) 0 2577 9036
2) ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) 0 2577 9068
3) ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) 0 2577 9063-65
4) สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) 0 2577 9052
5) ห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพ 0 2577 9062

*** หรือติดต่อ 0 2577 9000 แล้วกด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือติดต่อ Line : ibs2217 และ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • Hits: 41
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.