บริการเทคโนธานี

วว. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ @ ตัวอย่างอาหารและสารสกัด

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

ทดสอบการอักเสบ 2 22050

           กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  (ศนอ.) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ (cytokine)  ในเซลล์แมคโครฟาจ RAW 264.7 ในตัวอย่างอาหารและสารสกัด  ซึ่งการวิเคราะห์จะตรวจสอบได้ว่า ตัวอย่างสามารถยับยั้งไซโตไคน์ที่หลั่งออกมาได้หรือไม่ หากยับยั้งได้แสดงว่าตัวอย่างนั้นสามารถลดการอักเสบได้

ทดสอบการอักเสบ 1 15a16

          นอกจากการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบดังกล่าวแล้ว ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมอาหารสุขภาพ  วว. ยังให้บริการวิเคราะห์คุณภาพด้านกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑ์  การประเมินคุณภาพด้านประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์  การประเมินอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์  การทดสอบความปลอดภัยในอาหารและวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ โดยได้รับการสนับสนุนการทำงานจากศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา วว.  รวมทั้งให้บริการทดสอบด้านเภสัชและพิษวิทยาของสารสกัด การทดสอบด้านประเมินความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ โรงงานบริการนวัตกรรมอาหาร (FISP)

          สอบถามรายละเอียดและรับบริการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ต้านการอักเสบ @ ตัวอย่างอาหารและสารสกัด ติดต่อได้ที่   โทร. 0 2577  9132  (ดร.สินี  ศิริคูณ)  E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

...................................................................................................................          

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@tistr  IG : tistr_ig   YouTube / TIKTOK : @tistr2506

  • Hits: 698
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.