บริการเทคโนธานี

วว. มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ลดค่าบริการอุตสาหกรรมสูงสุด 20% เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการไทย

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

info วว. ลดค่าบริการ 6d9b1

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ส่วนลดราคาค่าบริการสูงสุด 20%  ตามนโยบาย อว. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย โดยมีเงื่อนไขต้องเปิดคำขอบริการและทดสอบ สอบเทียบ ในช่วงเดือนมกราคม  - มีนาคม 2566 ดังนี้

          ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.) ลดค่าบริการ 10-20%

1.งานสอบเทียบเครื่องมือทางไฟฟ้าทุกรายการ

2.งานสอบเทียบเครื่องมือวัด Thermo-Hygrometer และ Thermo-hygrograph

3.สอบเทียบเครื่องมือวัดทางกล มูลค่าตั้งแต่ 3,000 บาท ขึ้นไป ไม่รวมงาน onsite

4.งานทดสอบคุณสมบัติของวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ทุกรายการ มูลค่าตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป

 (ไม่รวมงานตามมาตรฐาน มอก.) 

5.งานวิเคราะห์อาหาร/ผลิตภัณฑ์อาหาร เฉพาะงานเพื่อจัดทำฉลากโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 182 (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

6.งานทดสอบตัวอย่างน้ำทุกรายการตาม มอก.257-2549   งานทดสอบน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรม    งานทดสอบเฉพาะรายการวิเคราะห์โลหะหนักในน้ำและน้ำเสีย ส่วนลด 10% 

          ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  (ศพว.)  ลดค่าบริการ  20%

1. ปริมาณของแข็งแห้งทั้งหมด (Total dry solid)

2. ปริมาณของแข็งระเหยได้ (Volatile solid)

3. ปริมาณอินทรีย์คาร์บอน (Total organic carbon)

4. การสลายตัวทางชีวภาพเบื้องต้นในปุ๋ยหมัก (Preliminary biodegradation test in compost)

5. งานบริการวัดความเค้นตกค้างในวัสดุ

6. การทดสอบความแข็งแบบนูป (Knoop Hardness Test) (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)

7. การวัดปริมาณเฟอร์ไรท์ในโลหะโดยใช้ Plate/Image Analyzer (ไม่รวมค่าเตรียมตัวอย่าง)

8. การหาปริมาณธาตุไฮโดรเจนในโลหะ ลดเฉพาะค่าวิเคราะห์ตัวอย่าง (ไม่รวมค่าสอบเทียบเครื่องมือก่อนการทดสอบ)

          ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  (ศทร.) ลดค่าบริการ 5-10%

1. คำขอบริการงานทดสอบทางกลในรายการได้รับการรับรอง มอก. 17025 ส่วนลด 10%

2. คำขอบริการงานทดสอบชิ้นส่วนระบบรางในรายการที่ได้รับการรับรอง มอก. 17025

  (หมอนคอนกรีต หมอนประแจ เครื่องยึดเหนี่ยวราง ประกับราง) ส่วนลด 5%

3. โครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมระบบรางและยานยนต์ ด้านการทดสอบ ประเมิน และพัฒนาผลิตภัณฑ์  ส่วนลด 5 % หากทำสัญญาในช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2566

  

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ กลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. โทร. 0 2577 9000, 0 2577 9344  www.tistr.or.th  หรือติดต่อโดยตรงที่ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา  โทร.  0 2323  1672-80   ต่อ  115,116     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ โทร. 0 2577 9265-66  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง   โทร. 0 2577 9000, 02577  9143  ต่อ  201,304   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@TISTR  IG : tistr_ig

  • Hits: 264
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.