บริการเทคโนธานี

วว. พัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

23Nov 1 dbf03

          กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  โดย  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดงานสัมมนาการพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ประกอบด้วยกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากเกษตรกรและผู้ประกอบการเครือข่ายคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับ" จากผู้ประกอบการจังหวัดเชียงใหม่   เลย    สุพรรณบุรี   นครนายก   กรุงเทพฯ และปริมณฑล  นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวทางการปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับเพื่องานภูมิทัศน์ โดย คุณชัยภัทร  เวทยา นักออกแบบและจัดสวนอิสระพรรณไม้น้ำประดับและการออกแบบภูมิทัศน์ การเสวนา "แนวทางการพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน" รวมทั้งการบรรยายเรื่อง แบ่งปันประสบการณ์การพัฒนาและปลูกเลี้ยงไม้ดอกไม้ประดับ  โดย คุณอุตม  ฐิตวัฒนะสกุล สวนอุดมการ์เด้น จังหวัดราชบุรี  และการบรรยายเรื่อง แนวทางการพัฒนาไม้ดอกไม้ประดับในเมืองไทย  โดย รศ.ธัญญะ  เตชะศีลพิทักษ์ ข้าราชการบำนาญและผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ  ดำเนินรายการ โดย ดร.อนันต์  พิริยะภัทรกิจ  นักวิจัยอาวุโส  ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ วว.

23Nov 7 c5e1b

            โอกาสเดียวกันนี้มีการจัดกิจกรรมแบ่งปันการพัฒนากลุ่มคลัสเตอร์ไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย โดยมี ดร.บุณณนิดา โสดา ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ วว. เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีการแบ่งปันการพัฒนากลุ่มไม้ดอกไม้ประดับเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมีผู้ร่วมอภิปรายดังนี้  Dr. Wang Liang รองผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือต่างประเทศ สถาบันวิจัยอุตสาหกรรมเจียงซู (JITRI) ประเทศจีน  นายเจตน์   มีญาณเยี่ยม  ประธานบริหารบริษัทในเครือ TOC Group และอดีตนายกสมาคมผู้ส่งออกกล้วยไม้ และวิทยากรจาก Commonwealth Scientific and  Industrial  Research  Organization (CSIRO) ประเทศออสเตรเลีย  ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคาร Admin  

 

 

.......................................................................................................................................................        

นำเสนอข่าวโดย กองประชาสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กร วว. โทร. 0 2577 9360 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Line@TISTR IG : tistr_ig

  • Hits: 622
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.