ติดต่อเทคโนธานี

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

เทคโนธานี (สำนักงานกลาง)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

————————————————————–

 


สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สำนักงานใหญ่
Website: https://www.tistr.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/tistr.or.th
Twitter : https://twitter.com/tistr?lang=th
Youtube : https://www.youtube.com/user/TISTR2506
e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Call Center: 0-2577-9300
Phone: 0-2577-9000
FAX: 0-2577-9009


สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สาขาคลองห้า
Website: https://www.tint.or.th
Call Center: 0-2401-9885
Phone: 0-2401-9889
FAX: 0-2577-1945


สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (คลองห้า)
Website: http://www.nimt.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/NIMT2541/
Youtube : https://www.youtube.com/user/nimt2541
Phone: 0-2577-5100


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)
Website: https://www.nsm.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/NSMthailand/
Twitter : https://twitter.com/nsmthailand
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCoYMg4IW86B9fQ9S0d3bj7w
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 0-2577-9999
FAX: 0-2577-9900
** หยุดวันจันทร์ **


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน
Website: https://www.dede.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/dedeofthailand
Twitter : https://twitter.com/dede_energy
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 0-2223-0021-9
FAX: 0-2225-3785


กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Website: https://www.deqp.go.th/
Facebook : https://www.facebook.com/deqpth/
Twitter : https://twitter.com/deqpthailand
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCliKphY7VxCKgfcVzIRKkFQ
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 0-2278-8400-19
FAX: 0-2298-5606

  • Hits: 14829
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.