หน่วยงานภายในเทคโนธานี จ.ปทุมธานี

show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพ.)
Website: https://www.nsm.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/NSMthailand/
Twitter : https://twitter.com/nsmthailand
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCoYMg4IW86B9fQ9S0d3bj7w
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phone: 0-2577-9999
FAX: 0-2577-9900
** หยุดวันจันทร์ **

เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.