show image
Link
หมดเขต
Video
Please select a module

nov8 4 8565b

          กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  ประสบผลสำเร็จวิจัยพัฒนา ผลิตภัณฑ์ “ProSkin Series” เครื่องสำอางจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก ระบุประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเกราะคุ้มกันผิว ลดการสูญเสียน้ำใต้ผิวหนัง  ลดความหมองคล้ำ  ช่วยปกป้องผิวจากเชื้อโรคและมลภาวะ พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์

                                        nov8 7 4703fnov8 11 79a06

          ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา    เอี่ยมโชติชวลิต    ผู้ว่าการ วว.   กล่าวว่า  วว. มุ่งเป็นองค์กรวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์ “ProSkin Series” เครื่องสำอางจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก  เป็นผลสำเร็จจากการบูรณาการวิจัยและพัฒนาโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร  และศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในส่วนของศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม  (ICPIM) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ วว. เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ  มุ่งเป้าระยะยาวเพื่อชดเชยการนำเข้าหัวเชื้อให้ได้ 100%  สำหรับการวิจัยพัฒนา ผลิต บริการ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากโพรไบโอติกและพรีไบโอติก

          “...ผลิตภัณฑ์ ProSkin Series  เป็นเครื่องสำอางที่ วว. พัฒนาจากสารสกัดจุลินทรีย์โพรไบโอติก มีประสิทธิภาพช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของเกราะคุ้มกันผิว บำรุงผิวให้ชุ่มชื้น ช่วยลดความหมองคล้ำ ปกป้องผิวจากเชื้อโรคและมลภาวะ  เป็นความสำเร็จในการนำโพรไบโอติกมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าและหลากหลาย เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค ในส่วนของผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมก็จะมีศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดเพิ่มขึ้น  ด้วยการมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายหลายชนิดที่สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพ ซึ่งมีผลการทดสอบด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นสากล...” ผู้ว่าการ วว. กล่าว

        nov8 961c9

          ดร.ธัญชนก  เมืองมั่น   นักวิจัยอาวุโส   ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. กล่าวถึงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ ProSkin Series  ว่า เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารออกฤทธิ์จากกระบวนการหมักจุลินทรีย์โพรไบโอติก (probiotic) ในอาหารที่มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก (prebiotic) ซึ่งเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติก สารสกัดที่ได้จากการหมักหรือโพสไบโอติก (postbiotic) มีคุณสมบัติในการส่งเสริมการทำงานของ “เกราะคุ้มกันผิว” โดยกระตุ้นการทำงานของโครงสร้างผิวหนังที่เรียกว่าไทต์จังชั่น (tight junction) ทำให้ผิวมีความแข็งแรง ป้องกันผิวจากเชื้อโรค มลภาวะ และสารก่อการแพ้ต่างๆ และยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างเซราไมด์ (ceramide) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) ซึ่งมีหน้าที่ในการปกป้องเซลล์จากสิ่งแปลกปลอมภายนอก และยังมีบทบาทสำคัญที่ช่วยให้ผิวหนังสามารถทำหน้าที่อุ้มน้ำ และลดการสูญเสียของน้ำใต้ผิวหนัง รวมทั้งยังมีคุณสมบัติในการกระตุ้นการสร้างไซโตไคน์ที่มีหน้าที่สร้างภูมิคุ้มกันของผิว คือ interlukin-10 อีกด้วย

nov8 2 9d2fb

          “...จากการทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ในอาสาสมัคร ProSkin Series  พบว่า ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง และเมื่อใช้เป็นเวลา 25 วัน พบว่า อาสาสมัครมากกว่า 90% ที่ใช้ผลิตภัณฑ์มีอัตราการสูญเสียน้ำใต้ผิวหนัง (Trans Epidermal Water Loss, TEWL) ลดลงกว่ากลุ่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์หลอกมากกว่า 50% และอาสาสมัครผู้ใช้ผลิตภัณฑ์รู้สึกถึงประสิทธิภาพในการลดอาการคัน แสบร้อนของผิวหนัง รู้สึกผิวดูมีสุขภาพดี ผิวมีความชุ่มชื้นยาวนานมากขึ้น และลดความหมองคล้ำของผิวหน้า เป็นต้น ขณะนี้ วว. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ ProSkin Series  สู่เชิงพาณิชย์  เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะกับคนไทยนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมประเทศให้เข้มแข็งด้วยองค์ความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม...” นักวิจัยอาวุโส วว. กล่าว

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  ProSkin  Series  ได้ที่ ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร วว. โทร. 0 2 577 9000 ,02-577-9104, 02-577-9091  อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

เผยแพร่ข่าว: กัลยา  จงรัตนชูชัย

สำนักสื่อสารองค์กร กองประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Facebook: TISTR   / Twitter: TISTR   / Instagram: TISTR_IG

Line: @TISTR   / YouTube: TISTR2506

www.tistr.or.th

โทรศัพท์ 0 2577 9000

  • Hits: 208
เทคโนธานี คลอง 5

แอปพลิเคชั่นทั้งหมดของเทคโนธานี

ios app andriod app 

เทคโนธานี TECHNOTHANI เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอุดมศึกษาไทย วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ไปสู่มาตรฐานในระดับสากล และเพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary , Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.

ติดตามเราได้ที่   facebook twitter youtube

เทคโนธานี คลอง 5
© 2021 TECHNOTHANI, Office of the Permanant Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. ALL RIGHTS RESERVED.